Kondensator

buxar şəklində olan madəni maye şəklinə gətirən qurğu. Konsesiya müqaviləsi (yaxud lisenziya müqaviləsi) – bizneslə dövlət arasında dövlət mülkiyəti obyektlərindən (əksər halarda məhz mineral ehtiyatlardan) şirkətin istifadə şərtlərini müəyən edən uzunmüdətli müqavilə. Müqavilədə nəzərdə tutulan şərtlər çərçivəsində dövlət yerin təkinin mülkiyətçisi kimi müəyən sahələrin, yaxud konkret yataqların işlənməsi hüquqlarını bilavasitə şirkətə həvalə edir. Əvəzində konsesioner şirkət dövlətə konsesiya haqı ödəyir.
Kompresor yağı
Konsistent sürtkü yağları, plastik sürtkü yağları

Digər lüğətlərdə