LAX

LAX I sif. Boş, sərbəst. ...Dili üst damağında asılıb qalmış lax dişinə toxuna-toxuna, alver edirmiş kimi dilləndi (H.Seyidbəyli).

LAX II sif. Qoxumuş, iylənmiş. Lax yumurtanı yerə vuran kimi hər tərəfi qoxumuş iy bürüdü.

QUZULAMAQ
LAK

Digər lüğətlərdə