LAX

I
(Gədəbəy, Naxçıvan, Ordubad)
məc. mənasız. – Min dənə belə lax iş görsən bir şey çıxmaz (Naxçıvan)
II
(Bakı, Salyan)
yalançı. – Adam ki, sözünə əməl eləmədi, sözündə lax çıxdı, onnan qaç qutar (Salyan)
LAHAR
LAX-LAX

Digər lüğətlərdə