LOGİSİZM

Riyaziyyatın əsaslandırılmasında başlıca cərə-yanlardan biri; bütün riyaziyyatı məntiqə müncər etməyə səy göstərir.
LOBBİÇİLİK
LOGİSTİKA