LOGİSTİKA

məntiqi hesablamaların ilkin adı. Leybnits çox vaxt riyazi məntiqdən L. Kimi bəhs etmişdir.
LOGİSİZM
LOQOS