MƏCLİS

MƏCLİS I is. [ ər. ] Parlament, İranda və Türkiyədə qanunverici orqan.

MƏCLİS II is. [ ər. ] İctimai yığıncaq; qonaqlıq, ziyafət. Xan öz gözəl sarayında; O gün böyük məclis qurur (B.Azəroğlu).

MƏCAZ
MƏXRƏC

Digər lüğətlərdə