MƏDƏNİYYƏT

I. i. culture; ~ yaymaq to civilize (d.); nitq ~i speech habits (pl.); gündəlik həyat ~i culture in every day life

II. s. cultural; ~ mərkəzi cultural centre; ~ abidəsi cultural monument

MƏDƏNİLƏŞMƏK
MƏDƏNİYYƏTLİ

Значение слова в других словарях