Manometr

maye və qazların təzyiqini ölçmək üçün cihaz.
Manifold, şaxələnmiş boru kəməri, bölüşdürmə magistralı
Mazut

Digər lüğətlərdə