MARKA

MARKA I is. [ alm. ] Müxtəlif qiymətli poçt və ya gerb işarəsi. Adam var ki, görürsən, marka toplayır (Anar).

MARKA II is. [ alm. ] Demokratik Almaniyada, Finlandiyada pul vahidi.

MAMALIQ
MARS

Digər lüğətlərdə