MİLLƏTBAZ

millətbaz bax millətçi

MİLLƏT
MİLLƏTBAZLIQ

Digər lüğətlərdə