Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • MEH

  yel — nəsim

  Tam oxu »
 • MEHLİ

  yelli — küləkli

  Tam oxu »
 • MEHMAN

  qonaq

  Tam oxu »
 • MEHRİBAN

  əziz — istəkli

  Tam oxu »
 • MEHRİBAN

  nəvazişli — səmimi

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLAŞMA

  səmimiləşmə

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLAŞMAQ

  səmimiləşmək

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLIQ

  nəvazişkarlıq — səmimilik

  Tam oxu »
 • MEHVƏR

  ox

  Tam oxu »
 • MEŞƏ

  orman

  Tam oxu »
 • MEŞƏLİ

  ormanlı

  Tam oxu »
 • MEŞƏLİK

  ormanlıq

  Tam oxu »
 • METOD

  üsul — yol

  Tam oxu »
 • MEYİLSİZ

  həvəssiz

  Tam oxu »
 • MEYİT

  cənazə — cəsəd — ölü

  Tam oxu »
 • MEYL

  yatıqlıq — əyilmə — təmayül

  Tam oxu »
 • MEYL

  səy — cəhd

  Tam oxu »
 • MEYLLƏNMƏ

  həvəslənmə

  Tam oxu »
 • MEYLLƏNMƏK

  həvəslənmək

  Tam oxu »
 • MEYLLİ

  yatıq

  Tam oxu »
 • MEYLLİ

  həvəsli

  Tam oxu »
 • MEYLLİ

  səyli — cəhdli

  Tam oxu »
 • MEYLSİZ

  həvəssizlik

  Tam oxu »
 • MƏCAZ

  kinayə — eyham

  Tam oxu »
 • MƏCAZİ

  köçürmə — törəmə

  Tam oxu »
 • MƏCAZİ

  kinayəli — eyhamlı

  Tam oxu »
 • MƏCAZİLİK

  kinayəlilik — eyhamlılıq

  Tam oxu »
 • MƏCBUR

  zor — icbar

  Tam oxu »
 • MƏCBURƏN

  zorla — güclə

  Tam oxu »
 • MƏCBURİ

  icbari

  Tam oxu »
 • MƏCBURİLİK

  icbarilik — zorakılıq

  Tam oxu »
 • MƏCBURİYYƏT

  icbarilik — zorakılıq

  Tam oxu »
 • MƏCCANİ

  müftə — havayı

  Tam oxu »
 • MƏCHUL

  naməlum — gizli — sirli — müəmmalı

  Tam oxu »
 • MƏCHULLU

  müəmmalı — gizli — sirli

  Tam oxu »
 • MƏCHULLUQ

  müəmmalılıq — naməlumluq

  Tam oxu »
 • MƏCLİS

  qonaqlıq — şülən

  Tam oxu »
 • MƏCLİS

  iclas — yığıncaq — parlament

  Tam oxu »
 • MƏCMUƏ

  toplu

  Tam oxu »
 • MƏCNUN

  dəli — divanə

  Tam oxu »
 • MƏCNUNLUQ

  dəlilik — divanəlik

  Tam oxu »
 • MƏDAXİL

  gəlir — qazanc

  Tam oxu »
 • MƏDAXİLLİ

  gəlirli — qazanclı

  Tam oxu »
 • MƏDAXİLLİK

  gəlirlilik — qazanclılıq

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİ

  ədəbli — nəzakətli — qanacaqlı

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİLİK

  ədəblilik — nəzakətlilik

  Tam oxu »
 • MƏDH

  tərif — öymə

  Tam oxu »
 • MƏƏTTƏL

  təəccüb — heyrət

  Tam oxu »
 • MƏƏTTƏLLİK

  təəccüblük — heyrətlik

  Tam oxu »
 • MƏFHUM

  anlayış

  Tam oxu »