NƏ I əvəz. Sual əvəzliyi. Ah, nə deyim, nə ad verim bu aləmdə mən sana (S.Vurğun).

NƏ II ədat Sual mənasında. Ay qızlar, bizim sədr nə ürəyi daş adammış (İ.Hüseynov).

MÜRƏKKƏB
NƏR

Digər lüğətlərdə