NADÜRÜSTLÜK

nadürüstlük bax hiyləgərlik

NADÜRÜST
NAƏLAC

Digər lüğətlərdə