NUŞ

Farsca nuşidən (içmək) feilinin qrammatik əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

NURUŞ
NUŞİRƏVAN

Digər lüğətlərdə