OV

OV I is. Vəhşi heyvan və quş vurulan yer. Əsmə, dayan, ey külək; Ova çıxmış Əli bəy (S.Vurğun).

OV II is. Qənimət. Atdan düşüb ovunu kənara çəkmiş, cələdə, dalda bir yerdə gizlətmişdi (İ.Şıxlı).

OTARMAQ
OVMAQ

Digər lüğətlərdə