PARÇA

I. i. piece; (nəyinsə hissəsi) piece, sheet, bit; (qənd) lump; (sabın) cake; (çörək) slice; bir ~ çörək a slice of bread; bir ~ qənd a lump of sugar; bir ~ kağız a piece / a sheet of paper

II. i. toxuc. material, cloth, fabric, textile, stuff; kostyum üçün ~ suiting; şalvar üçün ~ trousering; göynək üçün ~ shirting; əl-üz dəsmalı üçün ~ towelling; ipək ~ silk (cloth); ipək ~lar silks; yun ~ woollen cloth; toxunma ~ knitted fabric

PARÇ
PARÇA-PARÇA

Digər lüğətlərdə