QIÇ

QIÇ Başı, beyni, qıçı, qarnı sərasər; Ki olsun büsbütün insana bənzər (Ə.Qəmküsar); AYAQ ..əlbəttə, bığlı kişi aşağı düşməyəcək, çünki ayaqlarının ikisi də yoxdur (Elçin); BACAQ [O] sağ bacağını bükərək, dizini sandalyanın üstünə qoydu (Ə.Əbülhəsən); QILÇA Zeynalın ürəyi əsdi, qılçaları titrədi (B.Bayramov).

QƏZİYYƏ
QIFIL

Digər lüğətlərdə