QƏBİH

qəbih bax 1. eybəcər; 2. ləyaqətsiz

QƏBALƏ
QƏBİL

Digər lüğətlərdə