QABAR

i. corn, callosity; ◊ bir kəsin gözünü ~ etmək to be* an eyesore to smb.; ◊ bir kəsin ~ını basmaq to tread on someone’s corn; ~ etmək to rub sore (d.); Çəkmə mənim ayağımı qabar edib My boot has made a sore place on my foot

QABAN
QABAR-QABAR

Digər lüğətlərdə