QARACA

QARACA I is. k.t. Dəni qara toz halına salan taxıl xəstəliyi.

QARACA II is. Azərbaycanda bitki adlarından biri.

QARACA III sif. Qara rəngli, qaramtıl. Tutu çox qara və çirkin idi. Anası ona körpə vaxtından “Qaraca qız” deyib əzizlədiyinə görə əsil adı unudulub, hər kəs onu bu adla çağırırdı (S.S.Axundov).

QARA
QARAÇI

Digər lüğətlərdə