Qaz sənayesi

yanacaq sənayesi sahəsi; təbi qaz yataqlarının kəşfiyatı və istismarı, qazın kəmərlər ilə uzaq yerlərə nəql edilməsi, kömür və şistdən süni qaz alınması, qaz emalı, sənayenin müxtəlif sahələrinə və komunal-məişət təsərüfatına qaz verilməsi ilə məşğul olur. Q.s- nin yaranması XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvəlinə aidir.
Qaz planlaması
Qaz şəbəkəsi