Qazmanın geofiziki öyrənilməsi

bax: Korataj.
Qazma turbini
Qazmanın geofiziki öyrənilməsi

Digər lüğətlərdə