Qazoyl

neftin distiləsində kerosin fraksiyası ilə yüngül yağ fraksiyaları arasında alınan məhsul 200-4000C temperatur arasında qaynayır. Əsasən dizel yanacağı istehsalında və s. məqsədlər üçün işlədilir.
Qazoturbovoz
Qazpaylama stansiyası

Digər lüğətlərdə