QİSMƏN

I. s. partial; not complete; ~ tutulma astr. partial eclipse

II. z. partly, not completely; Siz qismən haqlısınız You are partly right

QİSİM-QİSİM
QİSMƏT

Digər lüğətlərdə