QİYAFƏT

qiyafət bax 1. paltar; 2. görünüş

QİTƏ
QİYAM

Digər lüğətlərdə