RƏQİB

1. RƏQİB (idm.), QARŞI TƏRƏF

2. rəqib bax düşmən

RƏQƏM
RƏQS

Digər lüğətlərdə