SADƏ

Alınma sözdür (fars mənşəlidir). Bizdə onun əvəzinə, saya sözü olub və dialektlərdə indi də işlədilir. “Qarışığı olmayan” (mürəkkəbin əksi) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SADAT
SADİZM

Digər lüğətlərdə