SARI¹

1. прил. хъипи; sarı gül хъипи цуьк; sarı rəng хъипи ранг; 2. сущ. рах. къизил манада; ** sarı ev куьгьн. хъипи кӀвал (руьгьдин азарлубур патал хенекхана); ...sarı yağ kimi yayılmaq (ürəyinə, canına, bədəninə sözləri ilə) ...хъипи гъери хьиз чукӀун (ччандиз, бедендиз), гзаф хуш(униз) атун, гзаф лезет гун, гзаф рази амукьун.
SARI²
SARI-BOZUMTUL

Значение слова в других словарях