TURŞU

TURŞU I is. kim. Aldehidlərin oksidləşməsi nəticəsində alınan maye. Sirkə turşusu.

TURŞU II is. Duza qoyulmuş xiyar, kələm, pomidor və s. Mən əti döyənə kimi get bir az turşu al (Ə.Vəliyev).

TURŞU III f. Acımaq, qıcqırmaq, süstləşmək. Kişi Mələyi görən kimi üzgözünü turşutdu (M.İbrahimov).

TUR
TUŞ

Значение слова в других словарях