Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ÇOBAN

  çoban

  Tam oxu »
 • ÇOCUK

  (-ğu) uşaq, bala, övlad; çocuka ad koymak – körpəyə ad qoymaq; üç çocuku var – onun üç uşağı var bala, övlad, uşaq

  Tam oxu »
 • ÇOĞALMAK

  artmaq, çoxalmaq

  Tam oxu »
 • ÇOĞUL

  cəm, çoxlu

  Tam oxu »
 • ÇOĞULCU

  plüralist

  Tam oxu »
 • ÇOĞULCULUK

  plüralizm

  Tam oxu »
 • ÇOĞUNLUK

  çoxluq

  Tam oxu »
 • ÇOK

  çox

  Tam oxu »
 • ÇOKLUK

  cəm

  Tam oxu »
 • ÇOLAK

  çolaq

  Tam oxu »
 • ÇOLPAN

  venera

  Tam oxu »
 • ÇOLUK

  (-ğu) çoluk çocuk – ailə, arvad-uşaq, oğul-uşaq; çoluk çocuk sahibi – ailə sahibi

  Tam oxu »
 • ÇOLUK ÇOCUK

  ailə, arvad-uşaq, çoluq-çocuq, oğul-uşaq

  Tam oxu »
 • ÇOMAK

  çomaq

  Tam oxu »
 • ÇORAK

  şorakət, şoran, şoranlıq

  Tam oxu »
 • ÇORAP

  corab

  Tam oxu »
 • ÇORBA

  şorba

  Tam oxu »
 • ÇÖKMEK

  çökmək

  Tam oxu »
 • ÇÖL

  çöl, səhra

  Tam oxu »
 • ÇÖMELMEK

  çöməlmək

  Tam oxu »
 • ÇÖP

  zibil, zir-zibil

  Tam oxu »
 • ÇÖREK

  yağlı çörək

  Tam oxu »
 • ÇÖZME

  1) həll; meseleyi konuşmalar yoluyle çözme – məsələnin danışıqlar yolu ilə həlli; 2) evdə toxunan kətan həll

  Tam oxu »
 • ÇÖZMEK

  açmaq, çözmək; atları arabadan çözmek – atları arabadan açmaq; 2) aydınlaşdırmaq; 3) həll etmək açmaq, aydınlaşdırmaq, çözmək

  Tam oxu »
 • ÇÖZÜMLEME

  təhlil

  Tam oxu »
 • ÇÖZÜMLEMEK

  təhlil etmək

  Tam oxu »
 • ÇUBUK

  çubuq

  Tam oxu »
 • ÇUHA

  mahud

  Tam oxu »
 • ÇUHAÇİÇEĞİ

  (-ni) primula primula

  Tam oxu »
 • ÇUKUR

  çuxur

  Tam oxu »
 • ÇUL

  çul

  Tam oxu »
 • ÇUVAL

  çuval

  Tam oxu »
 • ÇUVALDIZ

  çuvaldız

  Tam oxu »
 • ÇÜNKÜ

  çünki

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜK

  çürük

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜMEK

  çürümək

  Tam oxu »
 • DADANMAK

  dadanmaq

  Tam oxu »
 • DADI

  dayə

  Tam oxu »
 • DAĞ

  dağ

  Tam oxu »
 • DAĞ BOĞAZI

  dərə

  Tam oxu »
 • DAĞ KEÇİSİ

  köpgər

  Tam oxu »
 • DAĞARCIK

  dağarcıq

  Tam oxu »
 • DAĞCI

  alpinist – alpinist

  Tam oxu »
 • DAĞILIM

  paylanma, bölüşdürmə; milli gelir dağılımı – milli gəlirin bölünməsi bölüşdürmə, paylanma

  Tam oxu »
 • DAĞILMAK

  dağılmaq

  Tam oxu »
 • DAĞLAMAK

  dağlamaq

  Tam oxu »
 • DAHA

  daha

  Tam oxu »
 • DAHILİYE KOĞUŞU

  daxili xəstəliklər şöbəsi

  Tam oxu »
 • DAHİ

  belə hətta

  Tam oxu »
 • DAHİ

  dahi

  Tam oxu »