Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • HABBE

  habbe yi kubbe yapmak – milçəkdən fil düzəltmək

  Tam oxu »
 • HABER

  xəbər

  Tam oxu »
 • HABİS

  habis tümör – bədxassəli şiş

  Tam oxu »
 • HAC

  həcc

  Tam oxu »
 • HACI

  hacı

  Tam oxu »
 • HACİM

  həcm

  Tam oxu »
 • HACİZ

  girov, sekvestr

  Tam oxu »
 • HACZETMEK

  girov götürmək

  Tam oxu »
 • HAÇ

  xaç

  Tam oxu »
 • HAD

  kəskin, çətin; had apandisti – kəskin apendisit çətin, hədd, kəskin

  Tam oxu »
 • HADEME

  xadimə

  Tam oxu »
 • HADIM

  xədim

  Tam oxu »
 • HADİS

  hədis

  Tam oxu »
 • HADİSE

  hadisə

  Tam oxu »
 • HAF

  yarımmüdafiəçi

  Tam oxu »
 • HAFIZ

  hafiz

  Tam oxu »
 • HAFIZA

  hafizə, yaddaş

  Tam oxu »
 • HAFİF

  1) yüngül; hafif bir bavul – yüngül çamadan; hafif bir baş ağrısı – yüngül baş ağrısı; 2) yüngülxasiyyət, ciddi olmayan, dəmdəməki dəmdəməki, xəfif, y

  Tam oxu »
 • HAFİF HARAKET

  düşünülməmiş hərəkət

  Tam oxu »
 • HAFİF SİKLET

  yüngül çəki

  Tam oxu »
 • HAFİYE

  xəfiyyə

  Tam oxu »
 • HAFTA

  həftə

  Tam oxu »
 • HAFTAYM

  taym (idman)

  Tam oxu »
 • HAİN

  xain, satqın

  Tam oxu »
 • HAİNLİK

  satqınçılıq, satqınlıq

  Tam oxu »
 • HAİZ

  malik olan, sahib olan; böyle büyük bir kudreti haizdir – belə böyük bir qüdrət sahibidir haiz, sahib

  Tam oxu »
 • HAK

  Allah Haqq hüquq

  Tam oxu »
 • HAK

  ədalət doğruluq haqq

  Tam oxu »
 • HAKAN

  xaqan

  Tam oxu »
 • HAKARET

  həqarət

  Tam oxu »
 • HAKEM

  arbitr, münsif arbitr, həkəm, hakim, münsif

  Tam oxu »
 • HAKETMEK

  layiq olmaq, qazanmaq; cezayi haketti – o cəzaya layiqdir qazanmaq

  Tam oxu »
 • HAKİKAT

  həqiqət

  Tam oxu »
 • HAKİKİ

  həqiqi

  Tam oxu »
 • HAKİM

  hakim

  Tam oxu »
 • HAKİMİYET

  hakimiyyət, suverenlik

  Tam oxu »
 • HAKİR

  dəyərsiz, keyfiyyətsiz

  Tam oxu »
 • HAKKINDA

  barəsində, haqqında

  Tam oxu »
 • HAL

  güc, hal, qüvvət

  Tam oxu »
 • HALA

  bibi

  Tam oxu »
 • HALA

  hələ, hənuz

  Tam oxu »
 • HALAT

  kanat, buraz, tros buraz, kanat, tros

  Tam oxu »
 • HALBUKİ

  halbuki

  Tam oxu »
 • HALEF

  xələf

  Tam oxu »
 • HALEN

  I hal hazırda, indi, bu an, hələ ki II halen ve kalen – sözdə və əməldə

  Tam oxu »
 • HALEN

  indi, indicə

  Tam oxu »
 • HALI

  xalı

  Tam oxu »
 • HALİFE

  xəlifə

  Tam oxu »
 • HALİS

  xalis

  Tam oxu »
 • HALİSANE

  səmimi

  Tam oxu »