Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • UCUZ

  ucuz

  Tam oxu »
 • UCUZLAŞMAK

  ucuzlaşmaq

  Tam oxu »
 • uc

  Tam oxu »
 • UÇAK

  (-ğı) təyyarə; yolcu uçakı – sərnişin təyyarəsi təyyarə

  Tam oxu »
 • UÇARI

  pozğun

  Tam oxu »
 • UÇMAK

  uçmaq

  Tam oxu »
 • UÇURUM

  uçurum

  Tam oxu »
 • UFAK

  balaca, xırda, kiçik; ufak ev – balaca ev; ufak kardeşim – kiçik qardaşım; ufak para – xırda pul balaca, xırda, kiçik, ufaq

  Tam oxu »
 • UFALAMAK

  xırdalamaq, parçalamaq, ufaqlamaq

  Tam oxu »
 • UFUK

  üfüq

  Tam oxu »
 • UĞRAMAK

  uğramaq

  Tam oxu »
 • UĞRAŞ

  mücadilə

  Tam oxu »
 • UĞRAŞMAK

  1) məşğul olmaq, çox işləmək; 2) əleyhinə olmaq; bu adam benimle ne diye uğraşıp durur? – bu adam nəyə görə mənim əleyhimə olur? uğraşmaq

  Tam oxu »
 • UĞULDAMAK

  uğuldamaq

  Tam oxu »
 • UĞUR

  uğur

  Tam oxu »
 • UĞURLAMAK

  ötürmək, yola salmaq

  Tam oxu »
 • UKDE

  dərd, düyün

  Tam oxu »
 • ULAMAK

  əlavə etmək, birləşdirmək

  Tam oxu »
 • ULAŞIM

  rabitə, əlaqə, kommunikasiya, kontakt; iki şehir arasında ulaşım kesildi – iki şəhər arasında əlaqə kəsildi əlaqə, kommunikasiya, kontakt, rabitə

  Tam oxu »
 • ULAŞMAK

  1) çatmaq, yetişmək, gəlmək; mektup yerine ulaştı – məktub yerinə çatdı; 2) nail olmaq, müvəffəq olmaq; 3) kifayət etmək, çatmaq; bu ip karşı tarafa u

  Tam oxu »
 • ULAŞTIRMA

  çatdırma, daşıma

  Tam oxu »
 • ULAŞTIRMAK

  çatdırmaq, vermək, yetirmək; zafere ulaştırmak – qələbəyə çatdırmaq çatdırmaq, vermək, yetirmək

  Tam oxu »
 • ULU

  ulu

  Tam oxu »
 • ULUMAK

  ulamaq

  Tam oxu »
 • ULUS

  millət, ulus

  Tam oxu »
 • ULUSAL

  milli; ulusal bayram – milli bayram; ulusal giysiler – milli geyimlər milli

  Tam oxu »
 • ULUSLAR ARASI

  millətlərarası

  Tam oxu »
 • ULUSLARARASI

  beynəlxalq, beynəlmiləl; uluslararası ilişkiler – beynəlxalq əlaqələr beynəlxalq, beynəlmiləl

  Tam oxu »
 • ULVİ

  ülvi

  Tam oxu »
 • UMMAK

  ummaq

  Tam oxu »
 • UMUMİ

  ümumi

  Tam oxu »
 • UMUMİYETLE

  ümumiyyətlə

  Tam oxu »
 • UMURSAMAK

  maraqlanmaq

  Tam oxu »
 • UMUT

  ümid

  Tam oxu »
 • UNSUR

  element, ünsür

  Tam oxu »
 • UNUTKAN

  huşsuz, unutqan

  Tam oxu »
 • UNUTMAK

  unutmaq

  Tam oxu »
 • UNVAN

  1) titul, rütbə, ad; dünya şampiyonu unvanı – dünya çempionu adı; 2) ünvan rütbə, titul, ünvan

  Tam oxu »
 • US

  şüur, dərrakə, ağıl ağıl, dərrakə, şüur

  Tam oxu »
 • USANÇ

  sıxıntı, üzüntü

  Tam oxu »
 • USANMAK

  usanmaq

  Tam oxu »
 • USLANMAK

  düzəlmək, islah olmaq

  Tam oxu »
 • USLU

  1) ağıllı, kamallı; 2) dinc, sakit, üzüyola ağıllı, dinc, itaətli, kamallı, sakit, sözə baxan, üzüyola

  Tam oxu »
 • USTA

  usta

  Tam oxu »
 • USTURA

  ülgüc

  Tam oxu »
 • USTURUPLU

  dəqiq, dürüst, münasib, uyğun

  Tam oxu »
 • USUL

  metod, üsul

  Tam oxu »
 • USUL USUL

  üsulluca, yavaşça, yavaş-yavaş

  Tam oxu »
 • USULCA

  üsulluca, yavaşça, yavaş-yavaş

  Tam oxu »
 • UŞAK

  (-ğı) qulluqçu, xidmətçi, nökər; uşak tutmak – nökər tutmaq xidmətçi, qulluqçu, nökər

  Tam oxu »