Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • SAADET

  səadət

  Tam oxu »
 • SAAT

  saat

  Tam oxu »
 • SABAH

  səhər

  Tam oxu »
 • SABAHLIK

  (-ğı) qadın xalatı

  Tam oxu »
 • SABAN

  kotan; kara saban – xış, cüt

  Tam oxu »
 • SABIR

  səbir

  Tam oxu »
 • SABİT

  sabit

  Tam oxu »
 • SABRETMEK

  səbir etmək

  Tam oxu »
 • SABUN

  sabun

  Tam oxu »
 • SAÇ

  saç

  Tam oxu »
 • SAÇMA

  1) axmaq, səfeh; 2) boş söz, mənasız fikir, cəfəngiyat axmaq, cəfəngiyat, səfeh

  Tam oxu »
 • SAÇMAK

  saçmaq, səpmək

  Tam oxu »
 • SAÇMALAMAK

  boş-boş danışmaq, mənasız danışmaq saçmalamaq

  Tam oxu »
 • SADAKA

  sədəqə

  Tam oxu »
 • SADAKAT

  sədaqət

  Tam oxu »
 • SADE

  sadə

  Tam oxu »
 • SADECE

  sadəcə, yalnız

  Tam oxu »
 • SADELEŞMEK

  sadələşmək

  Tam oxu »
 • SADIK

  sadiq

  Tam oxu »
 • SADRAZAM

  baş vəzir, sədrəzəm

  Tam oxu »
 • SAF

  saf, səf, sira

  Tam oxu »
 • SAFHA

  faza, mərhələ, dövr, etap; hazırlık safhası – hazırlıq mərhələsi dövr, etap, faza, mərhələ

  Tam oxu »
 • SAFİ

  təmiz, saf, xalis; safi kar – təmiz gəlir xalis, saf, təmiz

  Tam oxu »
 • SAĞ

  sağ

  Tam oxu »
 • SAĞANAK

  (-ğı) şiddətli yağış, sel, tufan sel, tufan

  Tam oxu »
 • SAĞDIÇ

  sağdış

  Tam oxu »
 • SAĞDUYU

  (-nu) sağlam fikir, sağlam düşüncə

  Tam oxu »
 • SAĞIR

  kar; sağır edici – qulaq batırıcı kar, sağır

  Tam oxu »
 • SAĞLAM

  sağlam

  Tam oxu »
 • SAĞLAMAK

  1) təmin etmək, təchiz etmək; 2) nail olmaq, müvəffəq olmaq; başarı sağlamak – müvəffəqiyyətə nail olmaq təmin etmək

  Tam oxu »
 • SAĞLIK

  sağlıq

  Tam oxu »
 • SAĞLIK MEMURU

  feldşer

  Tam oxu »
 • SAĞMAK

  sağmaq

  Tam oxu »
 • SAHA

  sahə

  Tam oxu »
 • SAHANDA YUMURTA

  qayğanaq

  Tam oxu »
 • SAHİDEN

  həqiqətən

  Tam oxu »
 • SAHİFE

  səhifə

  Tam oxu »
 • SAHİL

  sahil

  Tam oxu »
 • SAHİP

  sahib

  Tam oxu »
 • SAHNE

  səhnə

  Tam oxu »
 • SAHTE

  saxta

  Tam oxu »
 • SAHTEKAR

  saxtakar

  Tam oxu »
 • SAHUR

  obaşdanlıq

  Tam oxu »
 • SAKAL

  saqqal

  Tam oxu »
 • SAKAR

  naqolay

  Tam oxu »
 • SAKAT

  (-tı) 1) zədəli, qüsurlu, xarab; 2) şikəst, əlil əlil, xarab, qüsurlu, şikəst, zədəli

  Tam oxu »
 • SAKATLAMAK

  1) şikəst etmək, eybəcər hala salmaq; 2) zədələmək, xarab etmək, korlamaq korlamaq, zədələmək

  Tam oxu »
 • SAKATLIK

  (-ğı) 1) şikəstlik, əlillik; sakatlık emekli aylığı – əlilliyə görə pensiya; 2) nöqsan, zədə, qüsur əlillik, qüsur, nöqsan, şikəstlik, zədə

  Tam oxu »
 • SAKIN

  ehtiyatlı ol, gözlə, bax bax, gözlə

  Tam oxu »
 • SAKINCA

  məhzur, zərər

  Tam oxu »