Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • GADDAR

  qəddar

  Tam oxu »
 • GAFİL

  qafil

  Tam oxu »
 • GAFLET

  qəflət

  Tam oxu »
 • GAGA

  dimdik; gagasına yem vermek – dimdiyindən yem vermək dimdik

  Tam oxu »
 • GAİLE

  qayğı, əziyyət, çətinlik; ev gailesi – ev qayğıları əziyyət, çətinlik, qayğı

  Tam oxu »
 • GALAKSİ

  qalaktika

  Tam oxu »
 • GALEYAN

  coşğunluq

  Tam oxu »
 • GALİBA

  ehtimal ki, güman ki, yəqin ki; galiba yağmur yağacak – yəqin ki yağış yağacaq deyəsən, ehtimal ki, ola bilər ki

  Tam oxu »
 • GALİBİYET

  qalibiyyət

  Tam oxu »
 • GALİP

  qalib

  Tam oxu »
 • GAM

  qəm

  Tam oxu »
 • GANİMET

  qənimət

  Tam oxu »
 • GAR

  vağzal

  Tam oxu »
 • GARANTİ

  təminat, zəmanət

  Tam oxu »
 • GARAZ

  qərəz

  Tam oxu »
 • GARDENPARTİ

  qəbul (bağda, təmiz havada) qəbul

  Tam oxu »
 • GARİBAN

  biçarə, qərib

  Tam oxu »
 • GARİP

  qəribə

  Tam oxu »
 • GARİPSEMEK

  qəribə gəlmək

  Tam oxu »
 • GARSON

  ofisiant

  Tam oxu »
 • GASPETMEK

  qəsb etmək

  Tam oxu »
 • GAVUR

  gavur

  Tam oxu »
 • GAYBUBET

  (-ti) iştirak etmək

  Tam oxu »
 • GAYE

  qayə

  Tam oxu »
 • GAYET

  (-ti) çox, olduqca çox; gayet elverişli şartlar – olduqca əlverişli şərtlər

  Tam oxu »
 • GAYRET

  (-ti) cəhd, səy; gayreti batıla – mənasız cəhdlər cəhd, qeyrət, səy

  Tam oxu »
 • GAYRETİ BATILA

  mənasız cəhdlər:gayret

  Tam oxu »
 • GAYRİ

  qeyri

  Tam oxu »
 • GAYRİREŞİT

  (-di) həddi buluğa çatmamış

  Tam oxu »
 • GAYRİSAFI

  1) ümumi; gayrisafı gelir – ümumi gəlir; 2) brutto (malın tara ilə birlikdə çəkisi)

  Tam oxu »
 • GAYRİSAFİ

  ümumi

  Tam oxu »
 • GAYRİSIHHİ

  səhiyyə tələblərinə uyğun olmayan, natəmiz, çirkli çirkli, natəmiz

  Tam oxu »
 • GAZA

  cihad

  Tam oxu »
 • GAZAP

  qəzəb

  Tam oxu »
 • GAZEL

  qəzəl

  Tam oxu »
 • GAZİ

  qazı

  Tam oxu »
 • GAZOZ

  qazlı su (butulkalarda)

  Tam oxu »
 • GAZYAĞI

  (-nı) neft, ağ neft; gazyağı ocağı – pilətə, maşınka neft

  Tam oxu »
 • GAZYAĞI OCAĞI

  maşınka, pilətə

  Tam oxu »
 • GEBE

  hamilə boğaz, hamilə

  Tam oxu »
 • GEBERMEK

  gəbərmək

  Tam oxu »
 • GECE

  gecə

  Tam oxu »
 • GECEKONDU

  gecəqondu

  Tam oxu »
 • GECELEYİN

  gecə vaxtı

  Tam oxu »
 • GECELİK

  (-ği) gecə köynəyi

  Tam oxu »
 • GECİKMEK

  gecikmək, yubanmaq

  Tam oxu »
 • GEÇ

  gec

  Tam oxu »
 • GEÇEN

  keçmiş, ötən

  Tam oxu »
 • GEÇENLERDE

  keçənlərdə

  Tam oxu »
 • GEÇERLİ

  etibarlı, keçərli

  Tam oxu »