Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ABAJUR

  abajur

  Tam oxu »
 • ABANMAK

  dirsəklənmək, söykənmək

  Tam oxu »
 • ABARTMAK

  mübaliğə etmək, şişirtmək artırmaq, şişirtmək

  Tam oxu »
 • ABDAL

  abdal

  Tam oxu »
 • ABDEST

  abdəst, dəstəmaz

  Tam oxu »
 • ABLA

  1) böyük bacı; 2) bacı

  Tam oxu »
 • ABLUKA

  mühasirə, blokada; abluka ikticadi – iqtisadi blokada

  Tam oxu »
 • ABONE

  1) abunə; 2) abunəçi; abonman – abunəçi; abone bedeli (fiatı) – abunə qiyməti; abone olmak – abunə yazılmaq abonent, abunə, abunəçi

  Tam oxu »
 • ABONMAN

  abunəçi

  Tam oxu »
 • ABSTRE

  abstrakt, mücərrəd

  Tam oxu »
 • ACAYİP

  əcaib

  Tam oxu »
 • ACELE

  əcələ, təcili, tələsik

  Tam oxu »
 • ACEMİ

  təcrübəsiz, naşı, xam, təzə işçi; ben bu sanatın acemisiyim – mən bu işdə təzəyəm. əcəmi, xam, naşı, təcrübəsiz

  Tam oxu »
 • ACENTA

  agent, agentlik, büro

  Tam oxu »
 • ACENTE

  agentlik, agent, büro; seyahet acentesi – səyahət bürosu

  Tam oxu »
 • ACI

  acı, ağrı, əzab, əziyyət, dərd, kədər; diş acısı – diş ağrısı; acısını paylaşmak – halına yanmaq, kədərinə şərik olmaq

  Tam oxu »
 • ACIKLI

  qəmli, qüssəli, kədərli, hüznlü, yaslı; acıklı haber – qəmli xəbər

  Tam oxu »
 • ACIKMAK

  acmaq, acımaq

  Tam oxu »
 • ACILAŞMAK

  acılaşmaq

  Tam oxu »
 • ACIMA

  mərhəmət, insaf

  Tam oxu »
 • ACIMAK

  acımaq, yazığı gəlmək

  Tam oxu »
 • ACIMASIZ

  mərhəmətsiz

  Tam oxu »
 • ACITMAK

  ağrıtmaq, incitmək

  Tam oxu »
 • ACİL

  tez, tələsik, təcili, təxirə salınmaz; acil tedbirler almak – təcili tədbirlər görmək

  Tam oxu »
 • ACİR

  icarəyə verən, kirayə verən, borc verən

  Tam oxu »
 • ac, yalavac

  Tam oxu »
 • AÇ GÖZLÜ

  acgöz, acgözlü

  Tam oxu »
 • AÇAR

  açar

  Tam oxu »
 • AÇI

  bucaq; on derece açı ile – on dərəcə bucaq altında

  Tam oxu »
 • AÇIK

  açıq

  Tam oxu »
 • AÇIK CELSE

  açıq iclas

  Tam oxu »
 • AÇIK GÖZ

  açıqgöz

  Tam oxu »
 • AÇIKÇI

  birja, dəllalı

  Tam oxu »
 • AÇIKLAMA

  izah, şərh

  Tam oxu »
 • AÇIKLAMAK

  izah etmək, aydınlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • AÇMAK

  açmaq

  Tam oxu »
 • AÇMALIK

  (-ğı) yuyucu maddə, açmalıq

  Tam oxu »
 • AD

  ad, isim

  Tam oxu »
 • ADA

  ada

  Tam oxu »
 • ADAK

  (-ğı) vəd, əhd

  Tam oxu »
 • ADALE

  əzələ

  Tam oxu »
 • ADALET

  ədalət

  Tam oxu »
 • ADAM

  adam

  Tam oxu »
 • ADAMAK

  həsr etmək

  Tam oxu »
 • ADAMAKILLI

  əsl, layiqli, möhkəm

  Tam oxu »
 • ADAMAKİLLİ

  əsl, möhkəm, layiqli, necə lazımdır; adamakilli bir yağmur – möhkəm yağış

  Tam oxu »
 • ADAŞ

  adaş

  Tam oxu »
 • ADAY

  namizəd; aday göstermek – namizəd göstərmək

  Tam oxu »
 • ADDETMEK

  1) hesab etmək, qəbul etmək, qiymətləndirmək; 2) saymaq, hesablamaq

  Tam oxu »
 • ADESE

  1) linza, ədəsə 2) göz bülluru

  Tam oxu »