Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • MAALESEF

  əfsus, heyif ki, təəssüf ki

  Tam oxu »
 • MAARİF

  maarif

  Tam oxu »
 • MAAŞ

  aylıq, maaş

  Tam oxu »
 • MABET

  (-di) məbəd, ibadətxana, səcdəgah – ibadətxana, məbəd, səcdəgah

  Tam oxu »
 • MACERA

  1) macəra; 2) avantüra, fırıldaq; maceracı – fırıldaqçı avantüra, fırıldaq, macəra

  Tam oxu »
 • MACERAPEREST

  macəraçı

  Tam oxu »
 • MACUN

  1) pasta; diş macunu – diş pastası; 2) zamazka, sürtgü; kayak macunu – xizək sürtgüsü pasta, sürtgü, zamazka

  Tam oxu »
 • MADALYA

  medal

  Tam oxu »
 • MADDE

  maddə

  Tam oxu »
 • MADDİ

  maddi

  Tam oxu »
 • MADEM

  madam

  Tam oxu »
 • MADEM Kİ

  madam ki

  Tam oxu »
 • MADEN

  1) metal; maden alaşımı – metal ərintisi; maden kap – metal qab; 2) filiz, mineral, külçə filiz, külçə, metal, mineral

  Tam oxu »
 • MAGAZİN

  jurnal, maqazin

  Tam oxu »
 • MAĞARA

  mağara

  Tam oxu »
 • MAĞDUR

  məqdur

  Tam oxu »
 • MAĞDURİYET

  ədalətsizlik, haqsızlıq

  Tam oxu »
 • MAĞLUBİYET

  məğlubiyyət

  Tam oxu »
 • MAĞLUP

  məglub

  Tam oxu »
 • MAĞRUR

  məğrur

  Tam oxu »
 • MAHALLE

  məhəllə

  Tam oxu »
 • MAHALLİ

  məhəlli

  Tam oxu »
 • MAHARET

  məharət

  Tam oxu »
 • MAHCUBİYET

  həyalılıq, utancaqlıq

  Tam oxu »
 • MAHCUP

  (-bu) utancaq, abırlı, həyalı; mahcup etmek – utandırmaq abırlı, həyalı, utancaq

  Tam oxu »
 • MAHDUT

  məhdud

  Tam oxu »
 • MAHFİL

  1) iclas yeri, klub; 2) cəmiyyət, dairə; hükümet mahfilleri – rəsmi dairələr cəmiyyət, dairə, klub

  Tam oxu »
 • MAHİYET

  mahiyyət

  Tam oxu »
 • MAHKEME

  məhkəmə

  Tam oxu »
 • MAHKÜM

  məhkum

  Tam oxu »
 • MAHLAS

  təxəllüs

  Tam oxu »
 • MAHLÜK

  məxluk

  Tam oxu »
 • MAHREK

  (-ki) orbit (astronomiya)

  Tam oxu »
 • MAHREM

  məhrəm

  Tam oxu »
 • MAHRUM

  məhrum

  Tam oxu »
 • MAHSUL

  məhsul

  Tam oxu »
 • MAHSUS

  1) xas, məxsus; 2) xüsusi olaraq, məxsusən; 3) qəsdən, bilə-bilə, bilərəkdən bilə-bilə, bilərəkdən, xas, qəsdən, məhsus, məxsus, məxsusən

  Tam oxu »
 • MAHŞER

  məhşər

  Tam oxu »
 • MAHVETMEK

  məhv etmək

  Tam oxu »
 • MAHZUN

  məhzun

  Tam oxu »
 • MAİŞET

  məişət

  Tam oxu »
 • MAKALE

  məqalə

  Tam oxu »
 • MAKAM

  məqam

  Tam oxu »
 • MAKARNA

  makaron

  Tam oxu »
 • MAKAS

  1) qayçı; bahçıvan makası – bağ qayçısı; 2) kəlbətin, qısqac, maşa kəlbətin, qayçı, qısqac, maşa

  Tam oxu »
 • MAKASTAR

  biçici

  Tam oxu »
 • MAKBUL

  məqbul

  Tam oxu »
 • MAKBUZ

  1) alınmış, götürülmüş, qəbul edilmiş; yüz lira makbuzum olmuştur – mən yüz lirə aldım; 2) qəbz alınmış, götürülmüş, qəbz

  Tam oxu »
 • MAKSADA MUTABAKAT

  eynilik

  Tam oxu »
 • MAKSAT

  məqsəd

  Tam oxu »