Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • TA

  ta

  Tam oxu »
 • TAACCÜP

  təəccüb

  Tam oxu »
 • TAAHHÜT

  (-dü) təəhhüd, öhdəçilik; taahhüt senedi – öhdəçilik sənədi öhdəçilik, təəhhüd

  Tam oxu »
 • TAAHHÜTLÜ

  taahhütlü mektup – sifarişli məktub

  Tam oxu »
 • TAARRUZ

  hücum, basqın; taarruza duçar olmak – hücuma məruz qalmaq basqın, hücum, təərrüz

  Tam oxu »
 • TAASSUP

  təəssüb

  Tam oxu »
 • TABAK

  (-ğı) boşqab, nimçə, nəlbəki; çay tabakı – çay nəlbəkisi boşqab, nəlbəki, nimçə

  Tam oxu »
 • TABAKA

  təbəqə

  Tam oxu »
 • TABAN

  1) daban, pəncə; 2) əsas, özül, bünövrə; 3) oturacaq (riyaziyyat) əsas, bünövrə, daban, döşəmə, özül, pəncə

  Tam oxu »
 • TABANCA

  tapança

  Tam oxu »
 • TABETMEK

  basmaq, çap etmək

  Tam oxu »
 • TABİ

  tabe

  Tam oxu »
 • TABİAT

  təbiət

  Tam oxu »
 • TABİAT ÜSTÜ

  fövqəltəbii

  Tam oxu »
 • TABİİ

  təbii

  Tam oxu »
 • TABİİYET

  (-ti) 1) tabelik, asılılıq; 2) təbəəlik, vətəndaşlıq asılılıq, təbəəlik, tabelik, vətəndaşlıq

  Tam oxu »
 • TABİP

  doktor, təbib

  Tam oxu »
 • TABİR

  ifadə; tabiri caizse – əgər belə ifadə etmək mümkünsə ifadə, təbir

  Tam oxu »
 • TABLA

  1) taxta tabaq, xırdavatçı qutusu; 2) külqabı külqabı

  Tam oxu »
 • TABUR

  batalyon

  Tam oxu »
 • TABURE

  kətil, taburet

  Tam oxu »
 • TAÇ

  (-cı) 1) tac; 2) aut (idman) tac

  Tam oxu »
 • TAFSİLAT

  təfsilat

  Tam oxu »
 • TAHAMMÜL

  səbr, dözüm, hövsələ; tahammüla kabil değil – dözülməzdir; tahammül edemedin – dözə bilmədim dözüm, hövsələ, səbr, təhəmmül

  Tam oxu »
 • TAHARET

  təharət

  Tam oxu »
 • TAHAYYÜL

  təxəyyül

  Tam oxu »
 • TAHDİT

  (-di) məhdudiyyət məhdudiyyət

  Tam oxu »
 • TAHIL

  taxıl

  Tam oxu »
 • TAHKİKAT

  təhqiqat

  Tam oxu »
 • TAHKİR

  təhqir

  Tam oxu »
 • TAHLİL

  təhlil

  Tam oxu »
 • TAHLİYE

  1) azad etmə (həbsdən və s.); 2) təxliyə, köçürülmə (müharibə zamanı əhalinin sənaye müəssisələrinin və s

  Tam oxu »
 • TAHMİL

  yükləmə; tahmil ambarı – yükləmə anbarı; tahmil kabiliyeti – yükgötürmə qabiliyyəti yükləmə

  Tam oxu »
 • TAHMİN

  fərziyyə, güman, təxmin, ehtimal ehtimal, fərziyyə, güman, təxmin

  Tam oxu »
 • TAHMİNEN

  təxminən

  Tam oxu »
 • TAHRİBAT

  təxribat

  Tam oxu »
 • TAHRİFAT

  təhrif

  Tam oxu »
 • TAHRİK

  təhrik

  Tam oxu »
 • TAHRİP

  (-bi) tahrip etmek – məhz etmək, dağıtmaq təxrib

  Tam oxu »
 • TAHSİL

  təhsil

  Tam oxu »
 • TAHSİS

  təxsis

  Tam oxu »
 • TAHSİSAT

  təxsisat

  Tam oxu »
 • TAHT

  taxt

  Tam oxu »
 • TAHTA

  taxta

  Tam oxu »
 • TAHVİL

  istiqraz vərəqəsi

  Tam oxu »
 • TAKAS

  (-ssı) qarşılıqlı hesablaşma mal mübadiləsi

  Tam oxu »
 • TAKAT

  (-tı) güc (motorun və s.) taqət

  Tam oxu »
 • TAKDİM

  təqdim

  Tam oxu »
 • TAKDİR

  təqdir

  Tam oxu »
 • TAKIM

  1) qrup, komanda, dəstə; çalğı takımı – çalğıçılar dəstəsi; 2) dəst, serviz, qarnitur; 3) taqım, vzvod (hərbi) dəst, dəstə, komanda, qarnitur, qrup, s

  Tam oxu »