Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • FAAL

  fəal

  Tam oxu »
 • FAALİYET

  fəaliyyət

  Tam oxu »
 • FACİA

  faciə

  Tam oxu »
 • FAHİŞE

  fahişə

  Tam oxu »
 • FAİL

  fail, günahkar, müqəsir

  Tam oxu »
 • FAİZ

  faiz

  Tam oxu »
 • FAKAT

  amma, fəqət, lakin

  Tam oxu »
 • FAKİR

  fağır, kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • FALAN

  filan

  Tam oxu »
 • FALAN FİLAN

  filan-behman, filan-fəsman

  Tam oxu »
 • FALSO

  1) səhv; 2) yanlış səhv, yanlış

  Tam oxu »
 • FANİ

  fani

  Tam oxu »
 • FANİLA

  1) flanel (yun); 2) fufayka, alt köynək; yün fanila – yun fufayka flanel, fufayka

  Tam oxu »
 • FARAZİYE

  fərziyyə

  Tam oxu »
 • FARE

  siçan, siçovul; fare zeheri – siçan zəhəri siçan, siçovul

  Tam oxu »
 • FARK

  fərq

  Tam oxu »
 • FARZ

  fərz

  Tam oxu »
 • FASIL

  fəsil

  Tam oxu »
 • FASILA

  fasilə

  Tam oxu »
 • FASLI

  mərakeşli

  Tam oxu »
 • FASLI

  mərakeşli

  Tam oxu »
 • FASULYE

  lobya; kuru fasulye – quru lobya lobya, paxla

  Tam oxu »
 • FATİH

  fateh

  Tam oxu »
 • FATİHA

  dua, fatihə

  Tam oxu »
 • FATURA

  faktura, haqq-hesab; fatura bedeli – faktura dəyəri faktura, haqq-hesab

  Tam oxu »
 • FAUL

  (-lü) kobud oyun, qaydanın pozulması; faul yapmak – oyunun qaydasını pozmaq; faul atışı – cərimə zərbəsi

  Tam oxu »
 • FAVORİ

  1) bakenbard; 2) favorit bakenbard, favorit

  Tam oxu »
 • FAYANS

  çini

  Tam oxu »
 • FAYDA

  fayda

  Tam oxu »
 • FAZİLET

  fəzilət

  Tam oxu »
 • FAZLA

  1) həddən çox, artıqlaması ilə; fazla konuşuyor – o çox danışır; 2) artıq; burada fazladır – o burada artıqdır artıq, çox

  Tam oxu »
 • FECİ

  (-ii, -si) faciəli, fəlakətli, müsibətli, dəhşətli; feci akibet – faciəli aqibət dəhşətli, faciəli, fəlakətli, müsibətli

  Tam oxu »
 • FEDA

  fəda

  Tam oxu »
 • FEDAKAR

  fədakar

  Tam oxu »
 • FELAKET

  fəlakət

  Tam oxu »
 • FELÇ

  (-ci) iflic; ekonomik felç – iqtisadi iflic iflic

  Tam oxu »
 • FELSEFE

  fəlsəfə

  Tam oxu »
 • FEN

  texnika

  Tam oxu »
 • FENA

  fəna, pis

  Tam oxu »
 • FENALAŞMAK

  pisləşmək, xarabalaşmaq, fənalaşmaq, ağırlaşmaq ağırlaşmaq, fənalaşmaq, xarabalaşmaq, pisləşmək

  Tam oxu »
 • FENALIK

  (-ğı) pislik, fənalıq

  Tam oxu »
 • FENNİ

  1) elmi; 2) texniki elmi, texniki

  Tam oxu »
 • FERAGAT

  (-ti) imtina etmə; haklarından feragat etmek – hüquqlarından imtina etmək əlçəkmə, imtina

  Tam oxu »
 • FERAH

  geniş; ferah oda – geniş otaq fərəh, geniş, sevinc

  Tam oxu »
 • FERDİ

  fərdi

  Tam oxu »
 • FERİBOT

  (-tu) sal, bərə; tren feribotu – dəmiryol bərəsi bərə, sal

  Tam oxu »
 • FERMUAR

  zəncirbənd çarpaz, zəncirbənd

  Tam oxu »
 • FERYAT

  fəryad

  Tam oxu »
 • FESHETMEK

  1) ləğv etmək, pozmaq (müqaviləni və s.); 2) buraxmaq (parlamenti), fəaliyyətini dayandırmaq (cəmiyyətin və s

  Tam oxu »
 • FESİH

  (-shi) 1) ləğv, ləğv etmə, pozma, pozulma; nikah fesihi – nigahın pozulması; 2) buraxılma, bağlanma; parlamentonun fesihi – parlamentin buraxılması ba

  Tam oxu »