Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • İADE

  qaytarma; iade etmek – qaytarmaq qaytarma

  Tam oxu »
 • İBADET

  ibadət

  Tam oxu »
 • İBARET

  ibarət

  Tam oxu »
 • İBLİS

  iblis

  Tam oxu »
 • İBRAZ

  təqdim etmə, göstərmə göstərmə

  Tam oxu »
 • İBRE

  əqrəb (cihazlarda, saatda və s.)

  Tam oxu »
 • İBRET

  ibrət

  Tam oxu »
 • İCABET

  razılıq

  Tam oxu »
 • İCAP

  (-bı) lüzum, hacət, zərurət, tələbat hacət, lüzum, tələbat, zərurət

  Tam oxu »
 • İCAT

  icad

  Tam oxu »
 • İCAZET

  icazə

  Tam oxu »
 • İCRA

  icra

  Tam oxu »
 • İCRAAT

  fəaliyyət

  Tam oxu »
 • İÇ

  Tam oxu »
 • İÇ GÜDÜ

  sövq-təbii

  Tam oxu »
 • İÇ İŞLERİ

  daxili işlər

  Tam oxu »
 • İÇECEK

  içiləcək, içki

  Tam oxu »
 • İÇERİ

  içəri

  Tam oxu »
 • İÇERİK

  məzmun

  Tam oxu »
 • İÇERLEMEK

  hirslənmək, acıqlanmaq (büruzə vermədən) hirslənmək

  Tam oxu »
 • İÇERMEK

  ehtiva etmək

  Tam oxu »
 • İÇGÜDÜ

  1) instinkt; 2) intuisiya, duyğu, duyma qabiliyyəti duyğu, instinkt, intuisiya

  Tam oxu »
 • İÇİN

  üçün

  Tam oxu »
 • İÇİN İÇİN

  için -için

  Tam oxu »
 • İÇİNDEKİLER

  içindəkilər, mündərəcat

  Tam oxu »
 • İÇİŞLERİ

  (-ni) daxili işlər; içişlerine karışma – daxili işlərinə qarışma

  Tam oxu »
 • İÇKİ

  içki

  Tam oxu »
 • İÇKİLİ

  içkili, sərxoş

  Tam oxu »
 • İÇLİ

  1) həssas, ürəyi yuxa; 2) qüssəli, kədərli, qəmgin həssas, kədərli, qəmgin, qüssəli

  Tam oxu »
 • İÇLİ DIŞLI

  səmimi

  Tam oxu »
 • İÇMEK

  içmək

  Tam oxu »
 • İÇTEN

  səmimi, ürəkdən, qəlbdən qəlbdən, səmimi, ürəkdən

  Tam oxu »
 • İÇTENLİK

  (-ği) səmimiyyət, istiqanlılıq, mehribanlıq istiqanlılıq, mehribanlıq, səmimiyyət

  Tam oxu »
 • İÇTİMAİ

  iclas, toplantı

  Tam oxu »
 • İÇYÜZ

  mahiyyət, məğz; meselenin içyüzünü meydana çıkarmak – məsələnin mahiyyətini açmaq məğz, mahiyyət

  Tam oxu »
 • İDAM

  edam

  Tam oxu »
 • İDARE

  idarə

  Tam oxu »
 • İDARELİ

  qənaətcil, ehtiyatlı, sərhesab ehtiyatlı, qənaətcil, sərhesab

  Tam oxu »
 • İDARİ

  inzibati

  Tam oxu »
 • İDDİA

  iddia

  Tam oxu »
 • İDDİALI

  iddialı

  Tam oxu »
 • İDMAN

  idman

  Tam oxu »
 • İDRAK

  idrak

  Tam oxu »
 • İDRAR

  sidik

  Tam oxu »
 • İFA

  ifa

  Tam oxu »
 • İFADE

  ifadə

  Tam oxu »
 • İFLAS

  iflas

  Tam oxu »
 • İFRAT

  ifrat

  Tam oxu »
 • İFRİT

  ifrit kesilmek – azğınlaşmaq, özündən çıxmaq

  Tam oxu »
 • İFŞA

  ifşa

  Tam oxu »