Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • RAB

  Rəb

  Tam oxu »
 • RAF

  rəf

  Tam oxu »
 • RAFADAN

  rafadan yumurta – ilıq bişmiş yumurta

  Tam oxu »
 • RAFİNERİ

  neftayırma zavodu

  Tam oxu »
 • RAĞBET

  rəğbət

  Tam oxu »
 • RAĞMEN

  baxmayaraq, əksinə olaraq; bütün ricalamarıma rağmen – bütün xahişlərimə baxmayaraq baxmayaraq, rəğmən

  Tam oxu »
 • RAHAT

  rahat

  Tam oxu »
 • RAHATLAMAK

  rahatlamaq

  Tam oxu »
 • RAHATSIZ

  xəstə, narahat, rahatsız

  Tam oxu »
 • RAHMETLİ

  rəhmətlik

  Tam oxu »
 • RAKAM

  rəqəm

  Tam oxu »
 • RAKI

  rakı, araq araq, rakı

  Tam oxu »
 • RAKIM

  dəniz səviyyəsindən hündürlük

  Tam oxu »
 • RAKİP

  rəqib

  Tam oxu »
 • RAMAZAN

  ramazan

  Tam oxu »
 • RAMPA

  eniş

  Tam oxu »
 • RANDEVU

  görüş; randevu vermek – görüş təyin etmək görüş

  Tam oxu »
 • RANDIMAN

  1) məhsuldarlıq, səmərəlik; çalışma randımanı – əməyin səmərəliyi; 2) faydalı iş əmsalı məhsuldarlıq, səmərəlik

  Tam oxu »
 • RANDIMANLI

  məhsuldar, səmərəli

  Tam oxu »
 • RAPOR

  1) məruzə, hesabat, raport; 2) məlumat ; hava raporu – hava haqqında məlumat; 3) arayış, xəstəlik vərəqəsi arayış, hesabat, məlumat, məruzə, raport

  Tam oxu »
 • RAPTİYE

  sancaq, qısqac; raptiye ignesi – dəftərxana sancağı qısqac, sancaq

  Tam oxu »
 • RASGELE

  1) təsadüfi; 2) necə gəldi, təsadüfən, bəxtəbəxt bəxtəbəxt, təsadüfən, təsadüfi

  Tam oxu »
 • RASTGELE

  tesadüfən

  Tam oxu »
 • RASTLAMAK

  rast gəlmək, rastlaşmaq

  Tam oxu »
 • RASTLANTI

  təsadüf

  Tam oxu »
 • RAY

  rels; raydan çıkmak – relsdən çıxmaq; rayına girmek – yoluna düşmək (işlər) rels

  Tam oxu »
 • RAYİÇ

  hazırkı dəyər

  Tam oxu »
 • RAZI

  razı

  Tam oxu »
 • REÇEL

  mürəbbə

  Tam oxu »
 • REÇETE

  resept; reçete yazmamak – fikir verməmək nüsxə, resept

  Tam oxu »
 • REDDETMEK

  rədd etmək

  Tam oxu »
 • REFAH

  rifah

  Tam oxu »
 • REFAKAT

  (-tı) 1) müşayiət (hərbi) 2) akkompanement; müşayiət; piano refakat ile – pianonun müşayiəti ilə; 3) mühafizə dəstəsi, svita, məiyyət (böyük bir şəxsi

  Tam oxu »
 • REFORM

  islahat

  Tam oxu »
 • REHBER

  1) bələdçi, gid; 2) soraq kitabçası bələdçi, gid, rəhbər

  Tam oxu »
 • REHİN

  (-hni) girov; rehin bırakmak – girov qoymaq girov

  Tam oxu »
 • REİS

  (resi) rəhbər, başçı, rəis, sədr; aile reisi – ailə başçısı; mahkeme reisi – məhkəmənin sədri başçı, rəhbər, rəis, sədr

  Tam oxu »
 • REKABET

  rəqabət

  Tam oxu »
 • REKAT

  rükət

  Tam oxu »
 • REKOLTA

  məhsul

  Tam oxu »
 • REKOLTA, REKOLTE

  məhsul, kənd təsərrüfatı məhsulları

  Tam oxu »
 • REKOLTE

  məhsul

  Tam oxu »
 • REKUN

  yenot (zoologiya)

  Tam oxu »
 • REN, RENGEYİĞİ

  şimal maralı

  Tam oxu »
 • RENGARENK

  rəngarəng

  Tam oxu »
 • RENK

  rəng

  Tam oxu »
 • RESEPSİON

  1) qəbul; 2) qeyd şöbəsi; resepsion şefi – növbətçi adminstrator qəbul

  Tam oxu »
 • RESEPSİYON

  qəbul

  Tam oxu »
 • RESEPTÖR

  1) radioqəbuledici, qəbuledici aparat; 2) telefon dəstəyi radioqəbuledici

  Tam oxu »
 • RESİM

  rəsm

  Tam oxu »