Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • VAAT

  vəd

  Tam oxu »
 • VAAZ

  vəz

  Tam oxu »
 • VACİP

  vacib

  Tam oxu »
 • VADE

  vədə

  Tam oxu »
 • VADİ

  vadi

  Tam oxu »
 • VAHAMET

  vahiməlik

  Tam oxu »
 • VAHİM

  vahiməli

  Tam oxu »
 • VAHİY

  vahy

  Tam oxu »
 • VAHŞET

  vahşət

  Tam oxu »
 • VAHŞİ

  vahşi

  Tam oxu »
 • VAİZ

  vaiz

  Tam oxu »
 • VAKA

  vaqiə, hadisə; sıtma vakaları – qızılca ilə xəstələnmə halları hadisə, vaqiə

  Tam oxu »
 • VAKAR

  təmkinlilik

  Tam oxu »
 • VAKIF

  fond

  Tam oxu »
 • VAKİT

  vaxt, zaman

  Tam oxu »
 • VAKTİYLE

  vaxtıyla

  Tam oxu »
 • VAKUR

  ciddi

  Tam oxu »
 • VALİ

  vali

  Tam oxu »
 • VALİDE

  ana

  Tam oxu »
 • VALİZ

  sakvoyaj, kiçik çamadan, yol çantası çamadan, sakvoyaj

  Tam oxu »
 • VANTİLATÖR

  ventilyator

  Tam oxu »
 • VANTUZ

  vantuz çekmek – banka qoymaq

  Tam oxu »
 • VAPUR

  paroxod paroxod, vapor

  Tam oxu »
 • VAR

  var

  Tam oxu »
 • VARDİYA

  növbə, iş növbəsi; vardiya subayı – növbətçi zabit növbə

  Tam oxu »
 • VARIŞ

  1) gəlmə, gəlib çıxma, çatma, finiş; varış hattı – finiş xətti; 2) fəhm, fərasət çatma, fəhm, fərasət, finiş, gəlmə

  Tam oxu »
 • VARIŞLI

  fərasətli, fəhmli fəhmli, fərasətli

  Tam oxu »
 • VARİS

  varis

  Tam oxu »
 • VARLIK

  varlıq

  Tam oxu »
 • VARLIKLI

  varlı, zəngin

  Tam oxu »
 • VARMAK

  1) gəlib çıxmaq, varid olmaq, çatmaq, yetişmək; iş buna kadar varmadı – iş o yerə çatmadı çatmaq, varıb getmək, varmaq, yetişmək

  Tam oxu »
 • VARSAYIM

  fərziyyə, güman fərziyyə, güman, hipoteza

  Tam oxu »
 • VARSAYMAK

  güman etmək, zənn etmək, fərz etmək

  Tam oxu »
 • VARYOS

  gürz, ağır çəkic gürz

  Tam oxu »
 • VASAT

  babat, mühit, orta, şərait

  Tam oxu »
 • VASIF

  vəsf

  Tam oxu »
 • VASIL OLMAK

  çatmaq, vasil olmaq

  Tam oxu »
 • VASITA

  vasitə

  Tam oxu »
 • VASİYET

  vəsiyyət

  Tam oxu »
 • VASİYETNAME

  vəsiyyətnamə

  Tam oxu »
 • VATAN

  vətən

  Tam oxu »
 • VATMAN

  vaqonsürən

  Tam oxu »
 • VAZGEÇMEK

  vaz keçmək

  Tam oxu »
 • VAZİFE

  vəzifə

  Tam oxu »
 • VAZİSTAS

  nəfəslik

  Tam oxu »
 • VAZİYET

  vəziyyət

  Tam oxu »
 • VAZO

  vaza

  Tam oxu »
 • VE

  Tam oxu »
 • VEBA

  vəba

  Tam oxu »
 • VEBAL

  günah, vəbal

  Tam oxu »