Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • O

  o

  Tam oxu »
 • OBUR

  qarınqulu

  Tam oxu »
 • OCAK

  yanvar

  Tam oxu »
 • OCAK

  yanvar ocaq

  Tam oxu »
 • ODA

  1) otaq; 2) nömrə (mehmanxanada); 3) palata otaq, palata

  Tam oxu »
 • ODAK

  (-ğı) fokus (fizika); odak uzaklığı – fokus məsafəsi

  Tam oxu »
 • ODUN

  odun

  Tam oxu »
 • OFİS

  ofis, idarə, müəssisə, şöbə, departament; ticaret ofisi – ticarət idarəsi departament, idarə, müəssisə, ofis, şöbə

  Tam oxu »
 • OĞLAK

  oğlaq

  Tam oxu »
 • OĞLAN

  oğlan

  Tam oxu »
 • OĞUL

  oğul

  Tam oxu »
 • OJE

  lak (dırnaq üçün)

  Tam oxu »
 • OK

  ox

  Tam oxu »
 • OKŞAMAK

  oxşamaq

  Tam oxu »
 • OKUL

  məktəb, təhsil ocağı; özel okul – xüsusi məktəb məktəb

  Tam oxu »
 • OKULÖNCESİ

  məktəbəqədər; okulöncesi eğitim – məktəbəqədər tərbiyə məktəbəqədər

  Tam oxu »
 • OKUMA

  qıraət, oxuma

  Tam oxu »
 • OKUMAK

  oxumaq

  Tam oxu »
 • OKUMUŞ

  oxumuş

  Tam oxu »
 • OKUNAKLI

  aydın, səlist (xətt) aydın, oxunaqlı

  Tam oxu »
 • OKUR

  oxucu

  Tam oxu »
 • OKUR YAZAR

  savadlı

  Tam oxu »
 • OKURYAZAR

  savadlı

  Tam oxu »
 • OKYANUS

  okean; okyanus bilgisi – okeanoqrafiya okean

  Tam oxu »
 • OLABİLİR

  ola bilər

  Tam oxu »
 • OLACAK

  (-gı) əlverişli, yararlı, münasib; olacak bir fiyat söyle – münasib bir qiymət de əlverişli, münasib, yararlı

  Tam oxu »
 • OLAĞAN

  adi, adət edilmiş adi, təbii

  Tam oxu »
 • OLAĞANÜSTÜ

  qeydi-adi, fövqəladə fövqəladə, qeydi-adi, qeyri-adi

  Tam oxu »
 • OLANAK

  (-ği) imkan imkan, mümkünlük

  Tam oxu »
 • OLANAKLI

  mümkün

  Tam oxu »
 • OLANAKSIZ

  mümkün olmayan

  Tam oxu »
 • OLANCA

  bütün; olanca gücüyle – var gücüylə bütün

  Tam oxu »
 • OLASILIK

  (-ğı) ehtimal ehtimal

  Tam oxu »
 • OLAY

  hadisə, əhvalat əhvalat, hadisə, vaqiə

  Tam oxu »
 • OLDU BİTTİ

  əmr-vaqe, oldu-bitdi

  Tam oxu »
 • OLDUKÇA

  olduqca

  Tam oxu »
 • OLGU

  fakt

  Tam oxu »
 • OLGUN

  1) yetişmiş, dəymiş (meyvə və s.); 2) yetkin, kamil (insan); 3) təkmilləşmiş, təcrübəli dəymiş, təcrübəli, təkmilləşmiş, yetişmiş, yetkin

  Tam oxu »
 • OLMAK

  olmaq

  Tam oxu »
 • OLMAMIŞ

  dəyməmiş, kal, yetişməmiş

  Tam oxu »
 • OLMUŞ

  yetişmiş, dəymiş; bu karpuz fazla olmuş – bu qarpız çox yetişib dəymiş, yetişmiş

  Tam oxu »
 • OLTA

  tilov

  Tam oxu »
 • OLUK

  (-ğu) növ, novalça nov, novalça, növ

  Tam oxu »
 • OLUMLU

  müsbət; olumlu karşılamak – müsbət qarşılamaq müsbət, pozitiv, təsdiq

  Tam oxu »
 • OLUMSUZ

  inkar, mənfi; olumsuz cevap – mənfi cavabı; olumsuz cümle – inkar cümləsi inkar, mənfi, negativ

  Tam oxu »
 • OLUR

  bəli, olar, yaxşı

  Tam oxu »
 • OLUŞMAK

  yaranmaq, əmələ gəlmək, törəmək, düzəlmək düzəlmək, təşəkkül etmək, törəmək, yaranmaq

  Tam oxu »
 • OLUŞTURMAK

  təşkil etmək, yaratmaq, düzəltmək, tərtib etmək düzəltmək, yaratmaq

  Tam oxu »
 • OLUŞUM

  təşəkkül

  Tam oxu »
 • OMUR

  onurğa; omur kemiği – onurğa sümüyü onurğa

  Tam oxu »