Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • LACİVERT

  tünd göy, lacivərd

  Tam oxu »
 • LACİVERT

  lacivərd

  Tam oxu »
 • LAF

  1) söz, söhbət, danışıq; 2) laf, boş danışıq, boşboğazlıq, cəfəngiyat ———————— boşboğazlıq, cəfəngiyat, danışıq, laf, söhbət, söz

  Tam oxu »
 • LAF

  boş söz

  Tam oxu »
 • LAĞVETMEK

  ləğv etmək

  Tam oxu »
 • LAHANA

  bostan kələmi

  Tam oxu »
 • LAHANA

  kələm

  Tam oxu »
 • LAHİT

  (-hti) sərdabə, məqbərə məqbərə, sərdabə

  Tam oxu »
 • LAHZA

  ləhzə

  Tam oxu »
 • LAHZA

  an, göz qırpımı

  Tam oxu »
 • LAHZA, LAHZE

  an, ləhzə

  Tam oxu »
 • LAİK

  dünyəviləşdirilmiş, dünyəvi dünyəvi, dünyəviləşdirilmiş

  Tam oxu »
 • LAKAP

  ləqəb

  Tam oxu »
 • LAKAYT

  laqeyd

  Tam oxu »
 • LAKİN

  lakin

  Tam oxu »
 • LALE

  lalə

  Tam oxu »
 • LAMBA

  lampa

  Tam oxu »
 • LANET

  lənət

  Tam oxu »
 • LANETLEMEK

  lənətləmək

  Tam oxu »
 • LAPA

  1) sıyıq; 2) təpitmə, məlhəm məlhəm, sıyıq, təpitmə

  Tam oxu »
 • LASTİK

  (-ği) 1) rezin, kauçuk; 2) lastik, rezin pozan; 3) şin kauçuk, lastik, rezin şin

  Tam oxu »
 • LASTİK

  rezin

  Tam oxu »
 • LATİFE

  zarafat

  Tam oxu »
 • LAUBALİ

  ədəbsiz, nəzakətsiz, hörmət gözləməyən, təklifsiz ədəbsiz nəzakətsiz, təklifsiz

  Tam oxu »
 • LAUBALİ

  laübalı

  Tam oxu »
 • LAVABO

  əl-üz yuyan

  Tam oxu »
 • LAVABO

  əlüz yuyan

  Tam oxu »
 • LAYIK

  layiq

  Tam oxu »
 • LAZIM

  lazım

  Tam oxu »
 • LEBLEBİ

  ləbləbi

  Tam oxu »
 • LEĞEN

  ləyən

  Tam oxu »
 • LEHÇE

  ləhcə

  Tam oxu »
 • LEHİNDE

  lehində

  Tam oxu »
 • LEHİNE

  lehinə

  Tam oxu »
 • LEKE

  ləkə

  Tam oxu »
 • LENF

  (a) limfa limfa

  Tam oxu »
 • LETAFET

  lətafət

  Tam oxu »
 • LEVHA

  lövhə

  Tam oxu »
 • LEVREK

  (-ği) xanı balığı

  Tam oxu »
 • LEYLAK

  (-ğı) yasəmən yasəmən

  Tam oxu »
 • LEYLAK

  yasəmən

  Tam oxu »
 • LEYLEK

  leylək

  Tam oxu »
 • LEZİZ

  ləziz

  Tam oxu »
 • LEZZET

  ləzzət

  Tam oxu »
 • LİDER

  lider

  Tam oxu »
 • LİKEN

  1) dəmrov; 2) şibyə dəmrov, şibyə

  Tam oxu »
 • LİMAN

  liman, port

  Tam oxu »
 • LİMİT

  limit, son hədd

  Tam oxu »
 • LİMON

  limon

  Tam oxu »
 • LİNYİT

  (-ti) liqnit (boz daş kömür)

  Tam oxu »