Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • EBE

  mamaçı

  Tam oxu »
 • EBEDİ

  əbədi

  Tam oxu »
 • EBEDİYEN

  əbədiyyən

  Tam oxu »
 • ECDAT

  əcdad

  Tam oxu »
 • ECEL

  əcəl

  Tam oxu »
 • ECZACI

  aptekçi, əczaçı əczaçı, aptekçi

  Tam oxu »
 • ECZANE

  aptek, əczaxana əczaxana, aptek

  Tam oxu »
 • EDAT

  ədat

  Tam oxu »
 • EDEBİ

  ədəbi

  Tam oxu »
 • EDEBİYAT

  ədəbiyyat

  Tam oxu »
 • EDEP

  ədəb

  Tam oxu »
 • EDİLGEN

  məchul

  Tam oxu »
 • EDİNMEK

  əldə etmək, sahib olmaq; dost edinmek – dost qazanmaq; meslek edinmek – sənət sahibi olmaq

  Tam oxu »
 • EDİP

  ədib

  Tam oxu »
 • EFENDİ

  1) ağa, sahib; 2) alicənab, namuslu; efendiden bir adam – alicənab adam; 3) cənab (xitab) ağa, alicənab, bəy, sahib

  Tam oxu »
 • EFKAR

  fikir, rəy fikir rəy

  Tam oxu »
 • EFKAR

  qayğı

  Tam oxu »
 • EFSANE

  əfsanə, əfsane

  Tam oxu »
 • EGEMEN

  1) suveren; 2) hökmran, hegemon hegemon, hökmran, müstəqil, suveren

  Tam oxu »
 • EGEMENLİK

  (-ği) 1) suverenlik, müstəqillik; milli egemenliği savunmak – milli suverenliyi qorumaq; 2) hökmranlıq, hegemonluq, ağalıq; egemenliği altına almak –

  Tam oxu »
 • EGOİST

  eqoist

  Tam oxu »
 • EĞE

  qabırğa (anatomiya) qabırğa

  Tam oxu »
 • EĞER

  əgər

  Tam oxu »
 • EĞİLİM

  1) eniş, maillik; 2) təmayül, meyl eniş, maillik, meyl, təmayül

  Tam oxu »
 • EĞİTİM

  tərbiyə, təlim, təhsil; eğitim gormek – təhsil almaq; eğitim sistemi – təhsil sistemi; milli eğitim bakanlığı – milli təhsil nazirliyi təhsil, təlim,

  Tam oxu »
 • EĞİTMEK

  tərbiyə etmək, təhsil vermək tərbiyə vermək

  Tam oxu »
 • EĞLENCE

  əyləncə

  Tam oxu »
 • EĞLENMEK

  əylənmək

  Tam oxu »
 • EĞMEK

  əymək

  Tam oxu »
 • EĞRETİ

  1) düzəltmə, süni qoyma; eğreti diş – qoyma diş; 2) saxta, qəlp, süni (daş-qaş haqda); eğreti taş – süni daş; 3) müvəqqəti; eğreti körpü – müvəqqəti k

  Tam oxu »
 • EĞRİ

  əyri

  Tam oxu »
 • EHEMMİYET

  əhəmiyyət

  Tam oxu »
 • EHLİYET

  (-ti) 1) bacarıq, səriştə; 2) səlahiyyət; şoför ehliyeti – sürücülük hüququ bacarıq, səlahiyyət, səriştə, sürücülük vəsiqəsi

  Tam oxu »
 • EK

  (eki) əlavə, üstəlik; eki sıgorta – əlavə sığorta; ekili – əlavə edilmiş, artırılmış əlavə, qoşma, şəkilçi, üstəlik

  Tam oxu »
 • EKİM

  oktyabr

  Tam oxu »
 • EKİN

  əkin

  Tam oxu »
 • EKİP

  (-bi, -pi) 1) komanda, briqada; imdat ekipi – xilas etmə briqadası; 2) truppa; 3) dəstə briqada, dəstə, komanda, truppa

  Tam oxu »
 • EKLEM

  oynaq, bənd, buğum bənd, buğum, oynaq

  Tam oxu »
 • EKLEMEK

  əlavə etmək, qoşmaq

  Tam oxu »
 • EKMEK

  (-ği) çörək əkmək, çörək

  Tam oxu »
 • EKMEK FIRINI

  çörəkxana

  Tam oxu »
 • EKSELANS

  zati ailələri (xitab)

  Tam oxu »
 • EKSEN

  ox (müxtəlif mənalarda) ox

  Tam oxu »
 • EKSERİYET

  əksəriyyət

  Tam oxu »
 • EKSİ

  minus, mənfi; eksi işareti – çıxma; beş eksi üç – beş çıx üç çıxma, mənfi, minus

  Tam oxu »
 • EKSİK

  əskik

  Tam oxu »
 • EKSİLMEK

  əskilmək

  Tam oxu »
 • EKŞİ

  1) turş; ekşi elma – turş alma; 2) qaşqabaqlı, narazı; ekşi suratlı – narazı sifətlə qaşqabaqlı, qıcqırmaq, narazı, turş, turşumaq

  Tam oxu »
 • EKŞİMEK

  1) turşumaq, qıcqırmaq; hamur ekşidi – xəmir qıcqırdı; 2) qaşqabaqlı olmaq, narazı olmaq qıcqırmaq, turşumaq

  Tam oxu »
 • EL

  əl

  Tam oxu »