Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ZAAF

  zəiflik

  Tam oxu »
 • ZABITA

  polisiya

  Tam oxu »
 • ZAFER

  zəfər

  Tam oxu »
 • ZAHİRE

  ərzaq, azuqə

  Tam oxu »
 • ZAHMET

  zəhmət

  Tam oxu »
 • ZALİM

  zalım

  Tam oxu »
 • ZAM

  (mmı) artım, əlavə; kıdem zamı – uzun müddətə işlədiyinə görə maaşa edilən əlavə; fiyatlara zam kondu – qiymətləş bahalaşdı əlavə, artım, artırma

  Tam oxu »
 • ZAMAN

  zaman

  Tam oxu »
 • ZAMİR

  əvəzlik (qrammatika) əvəzlik

  Tam oxu »
 • ZAMK

  (-kı) yapışqan yapışqan

  Tam oxu »
 • ZAMPARA

  arvadbaz

  Tam oxu »
 • ZAN

  güman, zənn

  Tam oxu »
 • ZANGIRDAMAK

  titrəmək

  Tam oxu »
 • ZANNETMEK

  zənn etmək

  Tam oxu »
 • ZAPT ETMEK

  zəbt etmək

  Tam oxu »
 • ZAR

  pərdə, zar, zər

  Tam oxu »
 • ZARAFET

  incəlik, zəriflik

  Tam oxu »
 • ZARAR

  zərər

  Tam oxu »
 • ZARF

  zərf

  Tam oxu »
 • ZARİF

  zərif

  Tam oxu »
 • ZARURET

  zərurət

  Tam oxu »
 • ZARURİ

  zəruri

  Tam oxu »
 • ZAT

  adam, şəxs, zat

  Tam oxu »
 • ZATEN

  əsasən, doğrusu, zatən

  Tam oxu »
 • ZATÜRREE

  sətəlcəm (tibb)

  Tam oxu »
 • ZAVALLI

  zavallı

  Tam oxu »
 • ZAYIF

  arıq, zəif

  Tam oxu »
 • ZAYIFLAMAK

  arıqlamaq, zəifləmək

  Tam oxu »
 • ZAYİAT

  (-tı) itkilər, tələfat; zayiat vermek – itkilər vermək itkilər, tələfat, zərər, ziyan

  Tam oxu »
 • ZEDELEMEK

  zədələmək

  Tam oxu »
 • ZEHİR

  ağı, zəhər

  Tam oxu »
 • ZEHİRLEMEK

  zəhərləmək

  Tam oxu »
 • ZEKA

  zəka

  Tam oxu »
 • ZEKİ

  ağıllı, şüurlu, zəkalı ağıllı, şüurlu, zəkalı, zəki

  Tam oxu »
 • ZELZELE

  zəlzələ

  Tam oxu »
 • ZEMİN

  zəmin

  Tam oxu »
 • ZENCİ

  zənci

  Tam oxu »
 • ZENGİN

  zəngin

  Tam oxu »
 • ZERDEVA

  dələ

  Tam oxu »
 • ZEVK

  zövq

  Tam oxu »
 • ZEVKLİ

  maraqlı, zövqlü

  Tam oxu »
 • ZEYTİN

  zeytun

  Tam oxu »
 • ZIMBA

  deşikaçan

  Tam oxu »
 • ZIMPARA

  sumbata

  Tam oxu »
 • ZIMPARA SUMBATA; ZIMPARA BEZİ

  sumbata bəzi

  Tam oxu »
 • ZIPLAMAK

  hoppanmaq, tullanmaq hoppanmaq, tullanmaq, zıplamaq

  Tam oxu »
 • ZIRDELİ

  zır dəli

  Tam oxu »
 • ZIRH

  zireh

  Tam oxu »
 • ZIRLAMAK

  zırıldamaq

  Tam oxu »
 • ZIRVA

  boşboğazlıq, cəfəngiyat

  Tam oxu »