Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ÖBEK

  (-ği) qrup, dəstə, yığın dəstə, qrup, yığın

  Tam oxu »
 • ÖBÜR

  başqa, digər, özgə

  Tam oxu »
 • ÖÇ

  (öcü) intiqam, qisas; öç alma – intiqam alma intiqam, qisas, öc

  Tam oxu »
 • ÖDEM

  şiş (tibbi)

  Tam oxu »
 • ÖDEMEK

  ödəmək

  Tam oxu »
 • ÖDENEK

  (-ği) ayrılmış məbləğ, təxsisat təxsisat

  Tam oxu »
 • ÖDEV

  borc, vəzifə; ödevini yapmak – borcunu yerinə yetirmək borc, vəzifə

  Tam oxu »
 • ÖDLEK

  (-ği) qorxaq qorxaq

  Tam oxu »
 • ÖDÜL

  mükafat, priz

  Tam oxu »
 • ÖDÜNÇ

  (-cü) borc (pul); ödünç almak – borc almaq

  Tam oxu »
 • ÖFKE

  acıq, hirs, qəzəb; ofkeden – acığından; öfke ile – hirslə acıq, hirs, qəzəb

  Tam oxu »
 • ÖFKECİ

  hirsli, acıqlı, qəzəbli acıqlı, hirsli, qəzəbli

  Tam oxu »
 • ÖFKELENMEK

  acıqlanmaq, hirslənmək, qəzəblənmək

  Tam oxu »
 • ÖĞE

  ünsür

  Tam oxu »
 • ÖĞLE

  günorta; öğle paydosu – nahar fasiləsi günorta

  Tam oxu »
 • ÖĞLEN

  günorta

  Tam oxu »
 • ÖĞLEYİN

  günortada

  Tam oxu »
 • ÖĞRENCİ

  şagird, tələbə

  Tam oxu »
 • ÖĞRENİM

  təhsil, öyrənmə, təlim maarif, öyrənmə, təhsil, təlim

  Tam oxu »
 • ÖĞRENMEK

  öyrənmək

  Tam oxu »
 • ÖĞRETİCİ

  1) tədris; öğretici filmi – tədris filmi; 2) ibrətamiz, faydalı faydalı, ibrətamiz, tədris

  Tam oxu »
 • ÖĞRETİM

  dərs, tədris, təhsil dərs, tədris, təhsil, təxsil

  Tam oxu »
 • ÖĞRETMEN

  müəllim

  Tam oxu »
 • ÖĞÜN

  öynə

  Tam oxu »
 • ÖĞÜT

  öyüd

  Tam oxu »
 • ÖĞÜTMEK

  üyütmək

  Tam oxu »
 • ÖKALİPTÜS

  evkalipt

  Tam oxu »
 • ÖKÇE

  daban

  Tam oxu »
 • ÖKSÜRMEK

  öksürmək

  Tam oxu »
 • ÖKSÜRÜK

  öksürük

  Tam oxu »
 • ÖKSÜZ

  yetim

  Tam oxu »
 • ÖLÇEK

  ölçü

  Tam oxu »
 • ÖLÇMEK

  ölçmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ

  ölçü

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜT

  meyar, ölçü vahidi

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMEK

  öldürmək

  Tam oxu »
 • ÖLMEK

  ölmək

  Tam oxu »
 • ÖLÜ

  ölü

  Tam oxu »
 • ÖLÜM

  ölüm

  Tam oxu »
 • ÖLÜMLÜ

  fani, ölümlü

  Tam oxu »
 • ÖLÜMSÜZ

  ölməz

  Tam oxu »
 • ÖMÜR

  ömür

  Tam oxu »
 • ÖN

  ön

  Tam oxu »
 • ÖN SÖZ

  müqəddimə, ön söz

  Tam oxu »
 • ÖNAYAK

  önayak olmak – təşəbbüs göstərmək, başçılıq etmək

  Tam oxu »
 • ÖNCE

  əvvəl, qabaq, hər şeydən, əvvəl əvvəl, əvvəlcə, qabaq, öncə

  Tam oxu »
 • ÖNCEDEN

  əvvəlki, qabaqkı

  Tam oxu »
 • ÖNCEL

  sələf

  Tam oxu »
 • ÖNCELİK

  1) birincilik, qabaqcıllıq; 2) beh, təminat beh, birincilik, qabaqcıllıq, təminat

  Tam oxu »
 • ÖNCÜ

  avanqard avanqard, birinci, qabaqcıl

  Tam oxu »