UZAQ

Dilimizdə uz-a-n, uz-a-t, uz-a-q tipli sözlər var və hamısının kökü “uz”dur, mənası “çox” demək olub (özbəklər “çox yaşa” yerinə uzaq yaşa deyirlər). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

UZ
UZAN

Digər lüğətlərdə