XƏCALƏT

Ərəbcə xəcil sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XƏBƏRDAR
XƏDƏNG

Значение слова в других словарях