XAÇPƏRƏST

i. Christian; ~ olmaq to be* a Christian

XAÇLANMAQ
XAÇPƏRƏSTLİK

Digər lüğətlərdə