XANBUTA

“Butə halında (gənc) olan xan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XAN
XANƏNDƏ

Значение слова в других словарях